För Leverantörer

Vi är glada att Postlådaha Er som leverantör.

Här har vi samlat information om vilken information som skall finnas med på era fakturor till oss.

På fakturan skall det framgå:

  • Rätt angiven märkning med gatuadress/LGH nr om det är aplicerbart. (Utan rätt märkning skickas fakturan tillbaka.)
  • Er referens: Beställarens namn, om ej känd av er sedan tidigare, skall personnr även anges.
  • Företagets fullständiga namn, adress och momregistreringsnr.
  • Leveransdatum/datum då arbetet utförts.
  • Fakturanr/Ocr-nr
  • Faktureringsdatum
  • Förfallodatum. (30 dgr om inget annat är överenskommet)
  • Produktens omfattning/tid/mängd/art
  • Fakturatotal, brutto, netto
  • Momsbelopp och momssats i procent.

Kostnadsstället/märkningen/gatuadress/lägenhets nr, beställarens namn och ev projektnr/uppdragsnr ska alltid lämnas av den som beställer en vara eller tjänst.
Om någon uppgift saknas, ta då kontakt med den personen hos oss som gjort beställningen.

Kontakta oss på info@Nordinfastigheter.se för att erhålla vår fastighetslista med märkning eller om ni har någon fråga kring fakturor.

Det går givetvis bra att kontakta oss per telefon: 031-48 99 91.

Comments are closed.