Lediga Bilplatser

Till ett fåtal av våra fastigheter finns p-platser.

Fastighetsadresser som har p-plats:

  • Galileis Gata 13-15, 16-17, & 29-31
  • Ernst Torulfsgatan 25 A-D
  • Nansensgatan 8 A-C
  • Björnekärresgatan 5 A-E
  • Hullgatan 2 A-D
  • Ahrenbergsgatan 23+25
  • Otterdahlsgatan 8 A-C
  • Lars Kaggsgatan  49 A-E

Kontakta info@nordinfastigheter.se om du söker p-plats.

Comments are closed.